Kärlinj.
Certified

Kärlinjektioner

FÖR BENBEHANDLING


Brustna ådernät på benen är ett kosmetiskt problem som drabbar många. Fenomenet är vanligare hos kvinnor än hos män. Det finns en stark ärftlig faktor, och kvinnliga hormoner tycks också spela en viss roll. Bästa behandlingsmetoden för detta problem är Microscleroterapi


Microscleroterapi

Microscleroterapi, injektionsbehandling, är en hantverksmetod som är ytterst beroende av behandlarens skicklighet, utbildning och erfarenhet.


Laser och vissa blixtlampor ger inte lika god effekt och kan orsaka ärrbildning. Med en ytterst tunn nål injiceras en lösning som får dessa kärl att skrumpna och försvinna. Omedelbart efter behandlingen uppkommer ofta en del blåmärken som försvinner ganska fort.


Ibland uppkommer en viss övergående brunfärgning av det behandlade området orsakat av järnet i blodet, detta kommer vanligtvis att försvinna inom två månader, men i sällsynta fall vara uppemot ett år. Detta är vanligast om kärlen är mycket slingriga. Vid mer långvarig brunfärgning är laserbehandling med Rubinlaser ett bra sätt att snabbt och effektivt avlägsna missfärgningen.


Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på hur utbredda kärlen är. Eventuella åderbråck beroende på placering bör åtgärdas innan behandling av microscleroterapi kan påbörjas. Ibland kan tyvärr effekten av given behandling vara dålig och de vidgade ådernäten återkomma eller nya bildas.


Vanligtvis brukar de flesta uppnå en markant förbättring när man är färdigläkt efter en genomgången behandling vilket kan vara 1-3 behandlingar eller fler med 6-8 veckors mellanrum. Slutresultatet kan bedömas tidigast först efter några månader.

Ben

Skolgatan 5 - 602 25 - Norrköping - Mobil: 0707-34 17 75 - Tele: 011-668 86 - Email: info@medaskin.se

copyright @Medaskin